Asbestverwijdering

Asbest

Zolang asbest als vaste stof in uw omgeving verkeert, is er geen gevaar voor de gezondheid.De losse vezels die vrijkomen bij het verwijderen of verwerken van asbest lopen bij inademing vast in de kleine luchtwegen en longblaasjes. Op de lange termijn kan dit zeer schadelijk zijn voor de gezondheid.

"Wij werken met een vast team van gecertificeerde, deskundige asbestverwijderaars."

Werkwijze

Van Vliet werkt met een vast team van gecertificeerde asbestverwijderaars die onder leiding staan van Deskundige Toezichthouders Asbestverwijdering (DTA). Voor het verwijderen van asbest is professioneel materieel nodig, zoals volgelaatsmaskers met gefilterde luchttoevoer, beschermende saneringspakken en al het overige materiaal wat nodig is bij het verwijderen van asbest.

Bij een binnensanering wordt de ruimte welke gesaneerd moet worden vooraf in onderdruk gebracht. Dit gebeurt door eerst alle gaten en kieren af te plakken, en daarna met behulp van een onderdrukmachine de ruimte in onderdruk te brengen. Hierdoor kunnen tijdens de sanering geen asbestvezels uit de ruimte ontsnappen. Tijdens een buitensanering zetten we het saneringsgebied af met lint en borden. Het gebied zal altijd voldoende ruim worden afgezet, omdat het in de buitenlucht niet mogelijk is om in onderdruk te saneren. In beide saneringsgevallen mag het saneringsgebied alleen verlaten worden via een zogenaamde decontaminatie-unit. Hierin moeten de medewerkers een doucheprocedure volgen, zodat ze voldoende 'schoon' het saneringsgebied kunnen verlaten.

Controle

Na uitvoering van de saneringswerkzaamheden zal een onafhankelijk laboratorium een vrijgave-onderzoek uitvoeren. Hierbij beoordeelt een onafhankelijke laborant of de sanering daadwerkelijk conform het inventarisatierapport is uitgevoerd, en of er geen restanten asbest meer worden aangetroffen. Het saneringsgebied mag pas zonder beschermende middelen betreden worden na vrijgave van de laborant.

Volledig gecertificeerd

Alle saneerders die bij Van Vliet in dienst zijn of worden ingehuurd zijn deskundige asbestverwijderaars of Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA). Al onze saneringen worden uitgevoerd conform SC-530 richtlijnen en voorschriften.

Heeft u vragen?

Neem contact met ons op en we helpen u graag.

contact

T. 0184 - 415 501
E. info@vanvliet-sliedrecht.nl

Maandag t/m vrijdag: 
van 7.00 tot 17.00 uur
Zaterdag: 
van 8.00 tot 12.00 uur

Van Vliet
Transport Sliedrecht B.V.

Industrieweg 27
3361 HJ Sliedrecht

Van Vliet
Aannemingsbedrijf B.V.

Industrieweg 27
3361 HJ Sliedrecht

Van Vliet 
Sloop- en Milieutechniek B.V.

Industrieweg 27
3361 HJ Sliedrecht

© Van Vliet Sliedrecht  |  Algemene voorwaarden